Lanac dobavljača

Da li biste željeli postati dio lanca dobavljača za Kolektor?

Pogledajte si :

Ukoliko želite, molimo Vas da popunite ovaj obrazac:   

A1 - IZVORI I OPŠTI PODACI O NOVOM POTENCIJALNOM DOBAVLJAČU

Popuni

Struktura zaposlenih

Filijala preduzeća (pogledajte delatnosti: www.kolektor.com i označite potencijalne Kolektorove ekspoziture sa kojima vidite potencijalnu saradnju):

A2 - finansijski podaci

Prijavite se na naše elektronske novosti