Satelitsko radarsko otkrivanje i mikrolociranje propuštanja vodovodnih sustava

Nova revolucionarna tehnologija otkrivanja gubitaka vode

Neotkrivena puštanja vode predstavljaju veliki trošak i trajni izazov za vodoopskrbne sustave. Postojeće tradicionalne tehnologije za otkrivanje propuštanja vode na vodovodnim sustavima iziskuju velika financijska i vremenska ulaganja upravitelja vodovodnog sustava.

Asterra, inovativna tehnologija otkrivanja propuštanja vode pomoću satelita je novi revolucionarni način traženja propuštanja vode temeljem analize radarskih satelitskih snimki. Tehnologija koju je razvila tvrtka Utilis s ciljem traženja vode na drugim planetima (Mars, Venera), sada se koristi za traženje propuštanja vode u vodovodnim sustavima.

 

Prednosti tehnologije

  • cjelovitost i univerzalnost : tehnologija omogućuje brzu detekciju propuštanja vode u cjelokupnoj vodovodnoj mreži, u prosjeku do 3 m ispod proizvoljne površine zemlje, bez obzira na materijal vodovodnih cijevi
  • stroškovna i vremenska učinkovitost: nisu potrebne nikakve investicije u neposrednu vodovodnu infrastrukturu, nakon provedene analize terenske se aktivnosti mikrolociranja i sanacija smjesta usmjeravaju isključivo na detektirane lokacije propuštanja u mreži, bez gubitka vremena za terensko traženje lokacija propuštanja
  • dostupnost rezultata analiza: jednostavan i brz pristup podacima analiza preko grafičkih prikaza u aplikacijama u oblaku
  • periodičnost i ponovljivost: mogućnost redovitih periodičnih analiza s vizualizacijom svake aktualne detektirane lokacije propuštanja mreža i praćenjem rezultata sanacija kvarova
  • upravljanje gubicima vode: rezultati su osnova za optimalno i kvalitetno planiranje svih budućih aktivnosti i upravljanja vodovodnim sustavom

Mogućnosti korištenja

 

MasterPlan

Monitoring in procjena tehničkog stanja cevovoda
(vodovod, kanalizacija, grijanje)

 

Recover

Detekcija i analiza propuštanja
(vodovod, kanalizacija, grijanje)

 

EarthWorks

Procjena podzemne infrastrukture
(transport, riječni nasipi, brane)

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rješenje za vas