Priprema pitke vode

Kao što to čini priroda

Koristimo suvremene tehnologije za pripremu vode za piće koje imaju minimalan štetni utjecaj na okoliš sa zanemarivom količinom upotrebljenih kemikalija.

Poštujemo Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i pripadajući Pravilnik

U Kolektor Sistehu slijedimo cilj: pružiti ljudima inovativna rješenja koja poboljšavaju kvalitetu života. To znači da se naša djelovanja i rješenja moraju temeljiti i na zakonima, propisima i etičkim načelima. Prilikom pripreme pitke vode slijedimo Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, koji propisuje što je voda za ljudsku potrošnju i kakva mora biti:

"Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je:
a) sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu,

b) sva voda koja se rabi u industrijama za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju, osim ako nadležno tijelo ne utvrdi da kakvoća vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane u njezinom konačnom obliku."

 

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

  • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi
  • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
  • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona

 

Suvremene tehnologije pripreme pitke vode

Ako voda s izvora ne odgovara propisima, mora se pripremiti. U većini slučajeva dovoljna je dezinfekcija. Ako to nije dovoljno, potrebno je i pročišćavanje - filtracija.

U pripremi pitke vode koristimo suvremene tehnologije pročišćavanja vode:

Klasične metode pripreme pitke vode

Tamo gdje uporaba membranske tehnologije ne dopušta optimalna rješenja (uklanjanje željeza, mangana, arsena itd. iz dubokih izvora), također koristimo klasične metode ili kombinaciju obojega.

  • Koagulacija: je faza prije taloženja ili filtracije (klasične ili membranske). To je postupak dodavanja trovalentnih iona željeza i aluminija, koji uzrokuju taloženje / flokulaciju otopljenih organskih tvari i poboljšavaju taloženje čestica.
  • Sedimentacija
  • Pješčana filtracija: postupci filtracije kroz nasuti sloj uključuju i filtracije s različitim aktivnim podlogama, koje se koriste za uklanjanje određenih kemijskih parametara. Klasični mediji za filtraciju uključuju kvarcni pijesak (različite granulacije) i antracit, dok moderni filtracijski mediji uključuju zeolite i ekspandirane gline.

Uklanjanje željeza i mangana

Željezo i mangan često su prisutni u izvorima duboke / podzemne vode i obično se nalaze zajedno. Uklanjaju se oksidacijom u kombinaciji s pješčanim filtrima ili upotrebom posebnih filtrirnih medija namijenjenih uklanjanju željeza i mangana.

Osim pripreme pitke vode, uklanjanje željeza i posebno mangana prisutno je u pripremi mineralne vode namijenjene punjenju u boce.

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rješenje za vas.