Pravne obavijesti i politika privatnosti

Uvjeti uporabe

Upravitelj internetskih stranica na adresi www.kolektor.com jest KOLEKTOR GROUP d. o. o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, Slovenija. Ove internetske stranice pružaju opće informacije o koncernu KOLEKTOR[1] (u daljnjemu tekstu: KOLEKTOR), njegovim proizvodima i uslugama.

Sve informacije i podaci na internetskim stranicama isključivo su informativne prirode i nisu namijenjeni uspostavi obvezujućih pravnih odnosa ili stupanju u takve pravne odnose, osim kad je to izričito navedeno.

KOLEKTOR upravlja, kontrolira i ažurira internetske stranice koje su također namijenjene međunarodnoj uporabi.

KOLEKTOR ne jamči za točnost podataka objavljenih na internetskim stranicama u svim zemljama; također ne jamči da su svi proizvodi i usluge na raspolaganju u svim državama pod jednakim uvjetima.

Posjetom internetskoj stranici dajete suglasnost sa svim navedenim u nastavku, kao i uvjetima uporabe. Uvjeti uporabe, odnosno odredbe o zaštiti privatnosti pravno su obvezujući.

Ograničenje odgovornosti

KOLEKTOR će uređivati internetske stranice svom potrebnom skrbnošću kako bi osigurao točne informacije i ažurne podatke, međutim, unatoč tomu, ne jamči i ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i cjelovitost. Pridržavamo pravo, bilo kada i na bilo koji način, bez prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj internetskih stranica i pravnih obavijesti.

Korisnici koriste internetske stranice na vlastitu odgovornost. KOLEKTOR ne odgovara za uporabu internetskih stranica ili štetu koja bi nastala zbog nedosljednosti, pogreške u sadržaju internetske stranice, nefunkcioniranja ili nedostupnosti internetskih stranica. KOLEKTOR ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u pripremi i izradi internetskih stranica ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi proistekla iz pristupa ili uporabe informacija na ovim internetskim stranicama, odnosno nemogućnosti pristupa/uporabe tih informacija ili zbog bilo kakve pogreške ili nedostatka u njihovome sadržaju.

KOLEKTOR ne odgovara za sadržaj koji na internetskoj stranici objavljuju korisnici internetske stranice.

Poveznice na internetske stranice trećih osoba

Na ovim su internetskim stranicama također informacije trećih osoba i poveznice na njihove internetske stranice. Gdje god smatramo primjerenim, to je odgovarajuće označeno. KOLEKTOR ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, dostupnost, funkcioniranje ili sigurnost na internetskim stranicama trećih osoba.

Prava intelektualnoga vlasništva

Sadržaji na internetskim stranicama (tekst, slike, fotografije, grafički prikazi, elektroničke datoteke, zvučne i video snimke…), u zakonski dozvoljenom okviru, predstavljaju predmet autorskih i srodnih prava te drugih prava intelektualnoga vlasništva. Svi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama jesu vlasništvo KOLEKTORA i mogu se koristiti isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe, a pritom moraju očuvati sva navedena upozorenja o autorskim pravima i drugim pravima intelektualnoga vlasništva. Promocijski sadržaji na internetskoj stranici (npr. revija K Magazin, revija Informator …) namijenjeni su osobnoj uporabi te se bez prethodne pisane suglasnosti od strane KOLEKTOR GROUP d. o. o. ne smiju distribuirati ili koristiti u komercijalne svrhe.

Robne marke, logotipi i ikonice usluga koji se nalaze na internetskim stranicama jesu registrirane ili neregistrirane robne marke društava koncerna KOLEKTOR ili organizacija koje su povezane s njim, odnosno poslovnih partnera, za čiju objavu koncern KOLEKTOR posjeduje dozvolu njihovih nositelja. Uporaba robnih marki, logotipa ili bilo koje licence, čiji su vlasnici društva koncerna KOLEKTOR ili treće osobe, bez prethodne pisane suglasnosti nije dozvoljena. Zlouporaba je strogo zabranjena i kažnjiva.

Zabranjeno je bilo kakvo prepisivanje, umnožavanje, distribuiranje ili drugo širenje sadržaja koji se nalazi na internetskoj stranici, bez prethodne pisane suglasnosti KOLEKTOR GROUP d. o. o. Zamolbu za sadržaj s internetske stranice adresirajte na e-adresu: VOP@kolektor.com.

Politika privatnosti

Budući da cijenimo vašu sigurnost i privatnost, vaše osobne podatke obrađujemo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća, od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca prilikom obrade osobnih podataka (GDPR) i važećemu zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka u Republici Sloveniji.

Našu internetsku stranicu možete posjetiti bez navođenja svojih osobnih podataka niti stranica automatizirano prikuplja vaše osobne podatke. Osobne podatke prikupljamo samo onda kad nam ih proslijedite vi, na primjer prilikom vaše uporabe internetske stranice i njezinih funkcija, kad nas kontaktirate izravno putem elektroničke pošte, telefona, u pisanom obliku ili preko društvenih medija, kad naručujete naše usluge ili na bilo koji drugi način na koji nam prosljeđujete osobne podatke.            

Vaše osobne podatke također možemo proslijediti zajedničkim ili ugovornim upraviteljima obrade podataka, a o tome ste uvijek obaviješteni prilikom prosljeđivanja osobnih podataka.

Podatke također prosljeđujemo i našim upraviteljima obrade podataka koji ih obrađuju sukladno našim uputama. Među takve upravitelje obrade podataka spadaju i sljedeći:

  • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA
  • CREATIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Delavska cesta 26, Šenčur, 4208 Šenčur, matični broj: 1528211000

Podaci koje nam proslijedite koriste se isključivo u svrhu za koju su dani. Vaši osobni podaci ostaju u KOLEKTORU. Pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja internetske stranice, našeg ugovornog upravitelja obrade podataka.

Bilo kada možete zahtijevati pristup, prijenos, opoziv suglasnosti, dopunu, popravke, blokiranje, odnosno ograničenje obrade. Imate pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na brisanje svojih osobnih podataka. Svoju privolu možete opozvati bilo kada. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se temeljem suglasnosti obavljala do njezina opoziva, kao ni na daljnju obradu podataka čija je obrada definirana zakonom. Pri nadzornom organu podnesite žalbu ako smatrate kako obrada osobnih podataka krši odredbe iz područja zaštite osobnih podataka. Za korištenje svojih prava, pojedinac može proslijediti pisanu izjavu na adresu: KOLEKTOR GROUP d. o. o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija ili elektroničku poruku na adresu VOP@kolektor.com.

Kolačići

Kolačić je manja datoteka koja se instalira na vaš uređaj prilikom posjeta internetskoj stranici i koju stranica koja je izdala kolačić prepoznaje. Svrha uporabe kolačića jest unaprijediti rad internetske stranice i korisničko iskustvo prilikom pregledavanja internetskih stranica. Više o kolačićima.

Sigurnost

KOLEKTOR primjenjuje tehničke i organizacijske sigurnosne mjere koje vaše osobne i druge podatke štite od manipulacije, gubitka, uništenja ili neovlaštenoga pristupa. KOLEKTOR obrađuje i štiti osobne podatke sukladno zahtjevima međunarodnih i nacionalnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Međunarodni prijenos podataka

U određenim slučajevima vaše osobne podatke možemo prosljeđivati i u države koje nisu članice Europske ekonomske zajednice.

U okviru prosljeđivanja podataka primateljima, vaše podatke također možemo prosljeđivati i u treće države izvan Europske ekonomske zajednice. Svako se takvo prosljeđivanje obavlja isključivo ako se dotični primatelj obaveže uvažavati standarde zaštite osobnih podataka koje je propisala Europska komisija.

Kontakt

Eventualna pitanja koja se odnose na ovu internetsku stranicu možete proslijediti na e-adresu kolektor@kolektor.com

Završne odredbe

U slučaju eventualnih pitanja koja nisu definirana ovim dokumentom te u slučaju spora po osnovi uporabe internetske stranice, primjenjuje se pravo Republike Slovenije.

 

[1] Koncern KOLEKTOR čine povezana poduzeća pod matičnom tvrtkom KOLEKTOR HOLDING d.d., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, Slovenija, matični broj.: 5557801000.