Pročišćavanje otpadnih voda

Ponovna uporaba pročišćene otpadne vode

Osigurajte uštedu kroz ponovnu upotrebu otpadnih voda. Nudimo tehnologije pročišćavanja otpadnih komunalnih i industrijskih voda. 

Komunalna otpadna voda

Biorazgradive vode uključuju komunalne otpadne vode i ostale biorazgradive otpadne vode (procjedne vode odlagališta otpada).

Smatra se da su komunalne otpadne vode lako biorazgradive. Ukoliko nema posebnih zahtjeva za kvalitetu vode na ispustu, koriste se klasična postrojenja za pročišćavanje na bazi različitih tehnologija. Odnedavno se nadograđuju postupkom uklanjanja fosfora.

U slučaju posebnih zahtjeva koristi se Membranski BioReactor (MBR). U MBR tehnologiji se, umjesto sekundarnog tretmana ugrađuju UF membrane za odvajanje aktivnog mulja i pročišćene vode.

Prednosti uporabe MBR tehnologije

  • voda je potpuno bistra i bez mikroorganizama
  • koncentracija aktivnog mulja je veća, zato su volumeni bioreaktora manji

Industrijske otpadne vode

Otpadne vode koje se javljaju u industriji najčešće su opterećene kemijskim parametrima (pH, COD - kemijska potreba za kisikom, teški metali), zato jih je potrebno prethodno pročistiti, kako bi se smanjile kritične vrijednosti parametara u vodi, koje su specifične za svaku industriju. Vrijednosti otpadnih voda moraju se smanjiti na zakonom propisane koncentracije.

Koristimo fizikalno-kemijske metode za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, kao što su:

  • aeracija i flotacija
  • koagulacija i flokulacija
  • gruba filtracija
  • neutralizacija
  • ozoniranje
  • AOP
  • filtracija
  • otpor

 

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rješenje za vas