Desalinacija morske vode za dobivanje pitke vode na otoku Susku

Odsoljavanje vode ili desalinizacija 

U obalnim mjestima u kojima nema slatke vode koju bi mogli koristiti kao pitku vodu kišnica se tradicionalno koristila kao izvor pitke vode. Uz sve veću potrošnju, više nije bilo moguće osigurati dovoljno sabirnih površina i spremnika. U neposrednoj blizini je more koje predstavlja gotovo neograničen izvor vode. Morska voda je slana i treba je odsoliti kako bi ju mogli koristiti kao pitku vodu. Najstarija metoda desalinizacije vjerojatno je isparavanje i kondenzacija pomoću sunčeve topline. Sljedeća metoda je uparavanje. Izvori topline za uparavanje mogu biti različiti, od sunca do goriva ili čak električnih grijača. Suvremena metoda uklanjanja soli  je desalinizacija reverznom osmozom. Reverzna osmoza je najfinija tehnologija membranske filtracije. Membranske tehnologije idu od najgrublje do najfinije, od mikrofiltracije preko ultrafiltracije i nanofiltracije do reverzne osmoze. Teoretski, membrane propuštaju samo vodu. U praksi, vrsta membrana određuje koliko je otopljenih tvari zadržano ili uklonjeno. Membrane koje se koriste zadržavaju između 90 i 99,98 % otopljenih tvari.

Desalinacija morske vode za dobivanje pitke vode na otoku Susku

Razsoljevalna naprava na otoku Susak

Postrojenje za desalinizaciju na otoku Susku

Otok leži u Jadranskom moru zapadno od Malog Lošinja i nema izvora vode. Sustav vodoopskrbe se napaja iz spremnika pitke vode u luci. Voda se povremeno dovozi u spremnik s Vranskog jezera na Cresu brodom tzv. vodonoscem. Nedostaci ove metode su relativno visoka cijena i ustajala voda. Lokalno se vodoopskrbno poduzeće odlučilo za desalinizaciju uz pomoć RO-a. Odluci je pridonijelo i obilato sufinanciranje projekta od strane Europske unije.

Željena kapacitet postrojenja je 2 x 3,2 m3/h pitke vode.

Proces desalinizacije vode obuhvaća sljedeće faz:

  • zahvat vode iz mora: zahvatni bazen ispod razine mora povezan s podzemnim spremnikom u objektu u kojem se nalazi uređaj,
  • koagulacija i sedimentacija: doziranje koagulanta, posuda za miješanje i taložnik, spremnik morske vode, filtracija kroz pješčane filtre,
  • filtracija kroz apsolutne filtre: vrećasti filtri 10μm i 5μm filtri od ekspandiranog PP55 , razgradnja aktivnog klora doziranjem natrijevog metabisulfita i stabilizacija tvrdoće doziranjem sredstva protiv nakupljanja kamenca,
  • odsoljavanje: visokotlačna pumpa (18,5 kW, 80 bar, 10 m3/h) i membranski moduli po 3 u 2 tlačne cijevi,
  • dezinfekcija vode klorom: membranski generator plinskog klora,
  • remineralizacija: korekcija pH i djelomično vraćanje tvrdoće.

RO uređaj je dvostruk, što znači da paralelno rade dva RO uređaja na istom okviru - 2 visokotlačne pumpe i 2 x 2 tlačne cijevi s po tri membranska modula. Kapacitet svake linije je 3,2 m3/h odsoljene vode. Učinkovitost uređaja je 40%, što znači da 8 m3/h pripremljene morske vode teče kroz svaku liniju. Planirano je da oba uređaja rade ljeti, a zimi po jedan naizmjenično.

Uređaj nema sustav za povrat tlačne energije koncentrata. Razlog je mala dimenzija uređaja, koja je točno na rubu ekonomske održivosti takvog sustava.

Uređaj je pušten u pogon u svibnju 2017. godine.

 

Naprava za reverzno osmozo na otoku Susak

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: