Membranske tehnologije

Ultrafiltracija

Za pripremu vode za piće koristi se i ultrafiltracija. Mikrofiltracija, nekada veoma zanimljiva tehnologija, nije više interesantna zbog razvoja i napretka u oblasti ultrafiltracije.

Reverzna osmoza je široko rasprostranjena u postupcima uklanjanja bora i desalinizacije – pripreme vode za piće iz morske vode. Geografski je povezana sa područjima u kojima postoji manjak resursa sveže vode.

Fizička filtracija pomoću membrane

 ltrafiltracija je fizička filtracija pomoću membrane sa porama veličine 0,02 µm (nominalno) odn. 0,03 µm (maksimalno). To omogućava uklanjanje svih nerastvorljivih materija većih od veličine pora. To uključuje 99,99% virusa i 99,9999% bakterija, ali zasad, nažalost, još ne uključuje pesticide.

Između membrana i materija u vodi ne dolazi do elektrohemijskih interakcija, zato voda ostaje hemijski neizmenjena. Membranska filtracija obezbeđuje konstantnu ispravnost vode jer se zasićenjem smanjuje samo propusnost membrana, ali ne i sposobnost uklanjanja neželjenih materija.

Zahtevi

Za rad uređaja za ultrafiltraciju je potrebno električno napajanje, što ponekad može predstavljati problem, imajući u vidu da su vodozahvati obično dislocirani od infrastrukture. Uprkos potpunoj automatizaciji uređaja, za kontinuirani nadzor i upravljanje treba obezbediti daljinski pristup upravljačkom računaru.

Pored toga, za ultrafiltraciju su potrebni i rezervoar za vodu, skladište hemikalija i oprema za tretman otpadne vode. Protok kroz uređaj za ultrafiltraciju omogućava ulazni pritisak koji se postiže gravitacijom ili pumpom ako je potrebno.

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rešenje