Pravna obaveštenja i politika privatnosti

Uslovi upotrebe

 

Upravljač internet stranica na adresi www.kolektor.com je KOLEKTOR GROUP d. o. o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, Slovenija. Ove internet stranice pružaju opšte informacije o koncernu KOLEKTOR[1] (u daljem tekstu: KOLEKTOR), njegovim proizvodima i uslugama.

Sve informacije i podaci na internet stranicama su isključivo informativne prirode i nisu namenjeni uspostavljanju obavezujućih pravnih odnosa ili stupanju u takve pravne odnose, osim kad je to izričito navedeno.

KOLEKTOR upravlja, kontroliše i ažurira internet stranice koje su takođe namenjene međunarodnoj upotrebi.

KOLEKTOR ne garantuje za tačnost podataka objavljenih na internet stranicama u svim zemljama; takođe ne garantuje da su svi proizvodi i usluge na raspolaganju u svim državama pod jednakim uslovima.

Posetom internet stranice dajete saglasnost sa svim što je navedeno u nastavku, kao i sa uslovima upotrebe. Uslovi upotrebe, odnosno odredbe o zaštiti privatnosti su pravno obavezujući.

Ograničenje odgovornosti

 

KOLEKTOR će uređivati internet stranice sa svom potrebnom brigom da bi obezbedio tačne informacije i ažurne podatke, međutim, uprkos tome, ne garantuje i ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Zadržavamo pravo da bilo kada i na bilo koji način, bez prethodnog obaveštenja, izmenimo sadržaj internet stranica i pravnih obaveštenja.

Korisnici koriste internet stranice na sopstvenu odgovornost. KOLEKTOR ne odgovara za upotrebu internet stranica ili štetu koja bi nastala zbog nedoslednosti, greške u sadržaju internet stranice, nefunkcionisanja ili nedostupnosti internet stranica. KOLEKTOR ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u pripremi i izradi internet stranica ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi nastale iz pristupa ili upotrebe informacija na ovim internet stranicama, odnosno nemogućnosti pristupa/upotrebe tih informacija ili zbog bilo kakve greške ili nedostatka u njihovom sadržaju.

KOLEKTOR ne odgovara za sadržaj koji na internet stranici objavljuju korisnici internet stranice.

Linkovi na internet stranice trećih lica

Na ovim internet stranicama su takođe informacije trećih lica i linkovi na njihove internet stranice. Gde god smatramo da je to primereno, to je i odgovarajuće označeno. KOLEKTOR ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, dostupnost, funkcionisanje ili bezbednost na internet stranicama trećih lica.

Prava intelektualne svojine

Sadržaji na internet stranicama (tekst, slike, fotografije, grafički prikazi, elektronske datoteke, zvučni i video snimci…), u zakonski dozvoljenom okviru, predstavljaju predmet autorskih i srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine. Svi sadržaji koji se nalaze na internet stranicama jesu svojina KOLEKTORA i mogu da se koriste isključivo u lične, nekomercijalne svrhe, a pri tome moraju da se očuvaju sva navedena upozorenja o autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine. Promotivni sadržaji na internet stranici (npr. revija K Magazin, revija Informator…) namenjeni su ličnoj upotrebi te bez prethodne pisane saglasnosti od strane KOLEKTOR GROUP d. o. o. ne smeju da se distribuišu ili koriste u komercijalne svrhe.

Brendovi, logotipi i ikonice usluga koji se nalaze na internet stranicama su registrovani ili neregistrovani brendovi društava koncerna KOLEKTOR ili organizacija koje su povezane sa njim, odnosno poslovnih partnera, za čiju objavu koncern KOLEKTOR poseduje dozvolu njihovih nosilaca. Upotreba brendova, logotipa ili bilo koje licence, čiji vlasnici su društva koncerna KOLEKTOR ili treća lica, bez prethodne pisane saglasnosti nije dozvoljena. Zloupotreba je strogo zabranjena i kažnjiva.

Zabranjeno je bilo  kakvo prepisivanje, kopiranje, distribucija ili drugo širenje sadržaja koji se nalazi na internet stranici, bez prethodne pisane saglasnosti KOLEKTOR GROUP d. o. o. Molbu za sadržaj sa internet stranice adresirajte na e-adresu: VOP@kolektor.com.

Politika privatnosti

Budući da cenimo vašu bezbednost i privatnost, vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta, od dana 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca prilikom obrade ličnih podataka (GDPR) i važećem zakonodavstvu o zaštiti ličnih podataka u Republici Sloveniji.

Našu internet stranicu možete da posetite bez navođenja svojih ličnih podataka a stranica takođe ne prikuplja automatski vaše lične podatke. Lične podatke prikupljamo samo onda kad nam ih prosledite vi, na primer prilikom vaše upotrebe internet stranice i njenih funkcija, kad nas kontaktirate neposredno elektronskom poštom, telefonom, u pisanom obliku ili preko društvenih medija, kad poručujete naše usluge ili na bilo koji drugi način na koji nam prosleđujete lične podatke.

Vaše lične podatke takođe možemo da prosledimo zajedničkim ili ugovornim upravljačima obrade podataka, a o tome ste uvek obavešteni prilikom prosleđivanja ličnih podataka.

Podatke takođe prosleđujemo i našim upravljačima obrade podataka koji ih obrađuju u skladu sa našim uputstvom. Među takve upravljače obrade podataka spadaju i sledeći:

 

  • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA
  • CREATIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Delavska cesta 26, Šenčur, 4208 Šenčur, matični broj: 1528211000

 

Podaci koje nam prosledite koriste se isključivo u svrhu za koju su dati. Vaši lični podaci ostaju u KOLEKTORU. Spremaju se na serverima pružaoca internet stranice, našeg ugovornog upravljača obrade podataka.

Bilo kada možete da zahtevate pristup, prenos, opoziv saglasnosti, dopunu, popravke, blokiranje, odnosno ograničenje obrade. Imate pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na brisanje svojih ličnih podataka. Svoju saglasnost možete da povučete bilo kada. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se po osnovu saglasnosti obavljala do njenog opoziva, kao ni na daljnju obradu podataka čija je obrada definisana zakonom. Kod nadzornog organa podnesite žalbu ako smatrate da obrada ličnih podataka krši odredbe iz oblasti zaštite ličnih podataka. Za korišćenje svojih prava, pojedinac može da prosledi pisanu izjavu na adresu: KOLEKTOR GROUP d. o. o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija ili elektronsku poruku na adresu: VOP@kolektor.com.

Kolačići

Kolačić je manja datoteka koja se instalira na vaš uređaj prilikom posete internet stranice i koju stranica koja je izdala kolačić prepoznaje. Svrha upotrebe kolačića jeste unapređenje rada internet stranice i korisničkog iskustva prilikom pregledanja internet stranica. Več Više o kolačićima.

Bezbednost

KOLEKTOR primenjuje tehničke i organizacione bezbednosne mere koje vaše lične i druge podatke štite od manipulacije, gubitka, uništenja ili neovlašćenog pristupa. KOLEKTOR obrađuje i štiti lične podatke u sukladu sa zahtevima međunarodnih i nacionalnih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Međunarodni prenos podataka

U određenim slučajevima vaše lične podatke možemo da prosleđujemo i u države koje nisu članice Evropske ekonomske zajednice.

U okviru prosleđivanja podataka primaocima, vaše podatke takođe možemo da prosleđujemo i u treće države van Evropske ekonomske zajednice. Svako takvo prosleđivanje se vrši isključivo ako se dotični primalac obaveže da će uvažavati standarde zaštite ličnih podataka koje je propisala Evropska komisija.

Kontakt

Eventualna pitanja koja se odnose na ovu internet stranicu možete da prosledite na e-adresu kolektor@kolektor.com

Završne odredbe

U slučaju eventualnih pitanja koja nisu definisana ovim dokumentom, kao i u slučaju spora po osnovu upotrebe internet stranice, primenjuje se pravo Republike Slovenije.

 

[1] Koncern KOLEKTOR čine povezana preduzeća pod matičnim preduzećem KOLEKTOR HOLDING d. d., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, Slovenija, matični broj: 5557801000.

Prijavite se na e-novosti