Prečišćavanje otpadnih voda

Ponovna upotreba prečišćene otpadne vode

ZObezbedite uštedu pri ponovnoj upotrebi otpadne vode. Nudimo tehnologije prečišćavanja otpadnih komunalnih i industrijskih voda.

Komunalna otpadna voda

U biorazgradive vode se svrstavaju komunalne otpadne vode i ostale biološki razgradive otpadne vode (procedna voda sa deponija).

Smatra se da je komunalna otpadna voda biološki lako razgradiva. Ukoliko ne postoje posebni zahtevi, na ispustu se koriste klasični prečistači na bazi različitih tehnologija. U poslednje vreme vrši se njihova nadogradnja procesom za uklanjanje fosfora.V primeru posebnih zahtev se uporablja membranski bioreaktor (MBR).

U slučaju posebnih zahteva koristi se Membranski BioReaktor (MBR). Kod MBR tehnologije se umesto sekundarnog tretmana ugrađuju UF membrane za odvajanje aktivnog mulja i prečišćene vode.

Prednosti upotrebe MBR tehnologije

  • voda je potpuno bistra i bez mikroorganizama
  • koncentracija aktivnog mulja je veća, zato su zapremine  bioreaktora manje

Industrijska otpadna voda

Otpadne vode koje se javljaju u industriji najčešće su opterećene hemijskim parametrima (pH, HPK – hemijska potrošnja kiseonika, teški metali), zato je potrebno primeniti odgovarajući tretman za smanjenje kritičnih vrednosti parametara u vodi, koje su inače specifične za svaku industriju. Vrednosti otpadnih voda treba da se smanje na zakonom propisane koncentracije.

U tretmanu industrijske vode primenjuju se  fizičko-hemijske metode, kao što su:

  • aeracija i flotacija
  • koagulacija i flokulacija
  • gruba filtracija
  • neutralizacija
  • ozoniranje
  • AOP
  • filtracija
  • otpor
 

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rešenje