Uklanjanje gvožđa i mangana

Gvožđe i mangan su često prisutni u dubokim/podzemnim izvorima vode, a obično se nalaze zajedno. Uklanjaju se oksidacijom u kombinaciji sa peščanim filterima ili upotrebom posebnih filterskih medijuma namenjenih uklanjanju gvožđa i mangana.

Osim u pripremi vode za piće, postupci uklanjanja gvožđa, a naročito mangana, koriste se i u pripremi mineralne vode namenjene pakovanju.

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rešenje