Sistemi za doziranje

U tehnološkim procesima treba dozirati aktivnu komponentu koja može biti u različitim oblicima:

 • čvrsta (prah ili kristali)
 • pastozna
 • tečna
 • gasovita

U obliku praha ili kristala se doziraju:

 • kreč za pripremu krečnog mleka
 • aktivni ugalj za „inline“ uklanjanje organskih materija iz vode
 • praškasti polielektrolit za pripremu rastvora flokulanta

 

Za doziranje se koriste pužni dozatori sa jednim ili više paralelnih puževa.

Kao pastozni se doziraju dodaci u gumarskoj industriji. Potrebno je višestruko predgrevanje. Za doziranje se koriste pužne pumpe.

U obliku tečnosti se doziraju:

 • rastvor natrijum-hipohlorita za dezinfekciju (hlorisanje) vode (pijaće, bazenske)
 • rastvor aktivnih materija za sprečavanje taloženja krečnjaka i korozije u sistemima za hlađenje i grejanje
 • rastvori biocidnih preparata za sprečavanje rasta mikroorganizama
 • rastvori hemikalija za pranje membranskih sistema
 • rastvori sredstava za regeneraciju jonskih smola

Za doziranje su najprimerenije membranske dozirne pumpe. U nekim slučajevima se mogu primeniti i peristaltičke ili vijčane pumpe. Pumpa čini „srce“ dozirnog sistema. Pored pumpe uključuje i rezervoare, usisne filtere, nepovratne ventile, cevovode, priključke za pranje, dozirne ventile, uređaje za kontrolu protoka i prigušivače pulsiranja.

U obliku gasa se dozira gasoviti hlor za hlorisanje pijaće ili bazenske vode.

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rešenje