Izgradnja objekta vodosnabdevanja za region Vuštri na Kosovu

Slovenački i nemački koncern, Kolektor i KSB, već godinama pod robnim znakom Bluefuture uspešno sarađuju i nadopunjuju se u oblasti celovitih rešenja za komunalnu infrastrukturu i energetiku na području JI Evrope.

Izgradnja objekta vodosnabdevanja za region Vuštri na Kosovu

U okviru partnerstva Bluefuture, kompanije KSB črpalke in armature i Kolektor Sisteh  uspešno su izvele tehnološki inženjering za projekat izgradnje objekta za snabdevanje vodom za piće u mestu Vuštri (Vučitrn) na Kosovu. Republika Kosovo, većim delom uz međunarodnu pomoć u obliku donacija, sufinansiranja, kreditiranja i sl., ubrzano gradi infrastrukturu, kao što su putevi, železnice, aerodromi, bolnice, kao i komunalni i vodovodni sistemi. Za navedeni projekat, koji je jedan od većih investicionih projekata na Kosovu u oblasti vodne infrastrukture poslednjih godina, partneri su obavili projektovanje tehnološkog rešenja, isporuku hidromehaničke i električne opreme i puštanje u rad celokupnog tehnološkog sistema za pripremu vode sa kapacitetom od 400 l/s.

Od jezera Rezal, koje puni reka Ibar, prema Prištini je sproveden otvoreni vodeni kanal sa istim imenom u svrhe obezbeđivanja vode za navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta i hlađenje termoelektrane Obilić. Voda iz kanala je upotrebljena kao resurs za objekat vodosnabdevanja koji na izlazu, koristeći procese filtracije i hemijske obrade, obezbeđuju vodu za piće koja se odvodi u lokalni vodovodni sistem.

Kompanija Kolektor Sisteh je okviru projekta bila zadužena za projektovanje, isporuku i puštanje u rad električnog dela projekta, uključujući izvođenje sistema za automatizaciju i kontrolu. Pri izvođenju je upotrebljena kvalitetna razvodna i upravljačka oprema proizvođača Eaton, a aplikacija SCADA je izvedena sa paketom CitectSCADA.

Uspešno izveden projekat predstavlja značajnu kockicu u mozaiku referenci za partnersku saradnju Bluefuture, kao i potvrdu pravilnog izbora kvalitetne opreme koja je upotrebljena i naših kompetencija u oblasti infrastrukture i energetike.

 


Nazad
Podijelite na društvenim mrežama: