Oprema za kanalizacione sisteme

Bgu je proizvođač opreme za kanalizacione sisteme. Usmeren je na proizvodnju uređaja za kontrolu protoka, opreme za retencione bazene (cisterne, aktivacione klapne) i nepovratnih klapni na ispustima u reke i mora.

Ponuda

  • Regulatori odvoda
  • Sistemi za rasterećenje
  • Zadržavanje čvrstih materija na prelivima meteorskih voda
  • Zaštita od visokih voda
  • Sistemi za prečišćavanje
  • E-brošura

 

 

Kontaktirajte nas

Zajedno ćemo pronaći pogodno rešenje