Čiščenje odpadnih voda

Ponovna uporaba prečiščene odpadne vode

Zagotovite si prihranke pri ponovni uporabi odpadne vode. Ponujamo vam tehnologije čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda. 

Komunalna odpadna voda

Med biološko razgradljive vode uvrščamo komunalno odpadno vodo in druge biološko razgradljive odpadne vode (deponijska izcedna voda).

Komunalna odpadna voda se šteje kot lahko biološko razgradljiva. Če ni posebnih zahtev za iztok, se uporabljajo klasične čistilne naprave različnih tehnologij. V zadnjem času se nadgrajujejo s procesom za odstranjevanje fosforja.

V primeru posebnih zahtev se uporablja membranski bioreaktor (MBR). Pri MBR tehnologiji so namesto sekundarnega bioreaktorja vgrajene UF- membrane za ločevanje aktivnega blata in prečiščene vode.

Prednosti uporabe MBR tehnologije

  • voda je popolnoma bistra in brez mikroorganizmov
  • koncentracija aktivnega blata je večja, zato so volumni bioreaktorja manjši

Industrijska odpadna voda

Odpadna voda, ki se pojavlja v industriji, je največkrat obremenjena s kemijskimi parametri (pH, KPK – kemijska potreba po kisiku, težke kovine), zato jo je potrebno primerno obdelati, da znižamo kritične vrednosti parametrov v vodi, ki pa so specifični za vsako industrijo. Vrednosti odpadne vode je potrebno znižati do zakonsko predpisanih koncentracij.

Za obdelavo industrijske odpadne vode uporabljamo fizikalno-kemijske metode, kot so:

  • aeracija in flotacija
  • koagulacija in flokulacija
  • groba filtracija
  • nevtralizacija
  • ozoniranje
  • AOP
  • filtracija
  • odoljevanje

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev