Membranske tehnologije

Ultrafiltracija

Za pitno vodo je uporabna ultrafiltracija. Mikrofiltracija, ki je bila svoj čas zelo zanimiva tehnologija, je zaradi razvoja in napredka na področju ultrafiltracije, postala nezanimiva.

Reverzna osmoza je razširjena v postopkih odstranjevanja bora ter desalinizacije – priprave pitne vode iz morske vode. Geografsko je povezana z območji, kjer je pomanjkanje virov sveže vode.

Fizikalna filtracija z membrano

Ultrafiltracija je fizikalna filtracija z membrano, ki ima velikost por 0,02 µm (nominalno) oz. 0,03 µm (maksimalno). To omogoča odstranitev vseh netopnih snovi večjih od velikosti por. Mednje spada 99,99 % virusov in 99,9999 % bakterij, pesticidi pa žal še ne.

Med membranami in snovmi v vodi ne prihaja do elektrokemijskih interakcij, zaradi česar ostaja voda kemijsko nespremenjena. Membranska filtracija zagotavlja konstantno neoporečnost, saj se ob nasičenju membran zmanjša le njihova prepustnost, ne pa njihova zmožnost odstranjevanja nezaželenih snovi.

Zahteve

Ultrafiltracijske naprave za delovanje potrebujejo električno napajanje, kar včasih predstavlja manjši izziv, saj so lokacije zajetij običajno dislocirane od infrastrukture. Kljub popolni avtomatizaciji naprave moramo zagotoviti ustrezen daljinski dostop do nadzornega računalnika za stalen nadzor in upravljanje.

Ultrafiltracija za delovanje potrebuje še vodohram, skladišče kemikalij in opremo za obdelavo odpadne vode. Pretok skozi ultrafiltracijo omogoča vstopni tlak, ki ga dosežemo z gravitacijo ali po potrebi s črpalko.

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev