Satelitsko radarsko odkrivanje in mikrolociranje puščanja vodovodnih sistemov

Nova revolucionarna tehnologija odkrivanja vodnih izgub

Neodkrita puščanja vode predstavljajo velik strošek in trajni izziv za vodooskrbne sisteme. Obstoječe tradicionalne tehnologije za odkrivanje puščanja vode na vodovodnih sistemih zahtevajo velik finančni in časovni vložek upravljalca vodovodnega sistema.

Asterra, inovativna tehnologija odkrivanja puščanja vode s pomočjo satelita, je novi revolucionarni način iskanja vodnih puščanj na podlagi analize radarskih satelitskih posnetkov. Tehnologija, ki je bila razvita s strani podjetja Utilis za iskanje vode na drugih planetih (Mars, Venera), se sedaj uporablja za iskanje vodnih puščanj v vodovodnih sistemih.

 

SAR analitika za inteligentno delovanje

ASTERRA uporablja edinstveno SAR tehnologijo (satelitsko mikrovalovno radarsko slikanje) za prepoznavanje in lociranje podzemnih voda različnih vrst in izvirov. Uporaba inovativne SAR tehnologije izboljšuje vpogled in ocenjevanje infrastrukture na več vertikalnih trgih (komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura, geohazard). Upravljalcem kritičnih infrastruktur daje priložnost, ki je do danes niso imeli – celovit in hkraten vpogled v širše območje.

Možnosti uporabe

 

MasterPlan

Monitoring in ocena stanja
podzemne infrastrukture
(vodovod, kanalizacija, ogrevanje)

 

Recover

Odkrivanje in analiza puščanj kritične infrastrukture
(vodovod, kanalizacija, ogrevanje)

 

EarthWorks

Ocena stanja zemeljske
infrastrukture
(transport, nasipi rek, jezovi)

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev