Satelitsko radarsko odkrivanje in mikrolociranje puščanja vodovodnih sistemov

Nova revolucionarna tehnologija odkrivanja vodnih izgub

Neodkrita puščanja vode predstavljajo velik strošek in trajni izziv za vodooskrbne sisteme. Obstoječe tradicionalne tehnologije za odkrivanje puščanja vode na vodovodnih sistemih zahtevajo velik finančni in časovni vložek upravljalca vodovodnega sistema.

Utilis, inovativna tehnologija odkrivanja puščanja vode s pomočjo satelita, je novi revolucionarni način iskanja vodnih puščanj na podlagi analize radarskih satelitskih posnetkov. Tehnologija, ki je bila razvita za iskanje vode na drugih planetih (Mars, Venera), se sedaj uporablja za iskanje vodnih puščanj v vodovodnih sistemih.

 

Prednosti tehnologije

  • celovitost in univerzalnost: tehnologija omogoča hitro detekcijo vodnih puščanj v celotnem vodovodnem omrežju, v povprečju do 3 m pod poljubnim zemeljskim površjem, ne glede na material vodovodnih cevi
  • stroškovna in časovna učinkovitost: niso potrebne nikakršne investicije v samo vodovodno infrastrukturo, po izvedeni analizi se lahko terenske aktivnosti mikrolociranja in sanacij takoj usmeri samo na detektirane lokacije puščanj v omrežju, brez izgube časa za terensko iskanje lokacij puščanj
  • dostopnost rezultatov analiz: enostaven in hiter dostop do podatkov analiz preko grafičnih prikazov v oblačnih aplikacijah
  • periodičnost in ponovljivost: možnost rednih periodičnih analiz z vizualizacijo vsakokratnih detektiranih lokacij puščanj omrežja in sledenjem rezultatov sanacij okvar
  • upravljanje z vodnimi izgubami: rezultati so podlaga za optimalno in kvalitetno planiranje vseh bodočih aktivnosti in upravljanja z vodovodnim sistemom

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev