Priprava pitne vode

Kot to naredi narava

Uporabljamo sodobne tehnologije priprave pitne vode, ki imajo minimalne škodljive vplive na okolje z zanemarljivo količino uporabe kemikalij.

Spoštujemo pravilnik o pitni vodi

V Kolektor Sistehu sledimo cilju, da ljudem zagotovimo inovativne rešitve, ki izboljšujejo kakovost življenja. To pomeni, da morajo naša dejanja in rešitve temeljiti tudi na zakonih, pravilnikih in etičnih načelih. Pri pripravi pitne vode se ravnamo po pravilniku o pitni vodi, ki določa, kaj pitna voda je ter kakšna mora biti:

»Voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se dobavlja iz vodovodnega omrežja, sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda.«

»Vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil.«

 

Pitna voda mora biti zdravstveno ustrezna, kar pomeni da:

  • ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi 
  • ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi
  • je skladna z zahtevami, določenimi v delih A in B priloge I, ki je sestavni del pravilnika

Sodobne tehnologije priprave pitne vode

Če voda iz vira ni skladna s pravilnikom, jo moramo pripraviti. Večinoma zadošča že dezinfekcija. Vkolikor ta ne zadošča, je potrebno tudi čiščenje – filtracija. 

Pri pripravi pitne vode uporabljamo sodobne tehnologije čiščenja vode:

Klasične metode priprave pitne vode

Kjer uporaba membranske tehnologije ne omogoča optimalnih rešitev (odstranjevanje železa in mangana, arzena itn. iz globinskih vrtin), uporabljamo tudi klasične metode ali kombinacijo obeh.

  • Koagulacija: je stopnja pred usedanjem ali filtracijo (klasično ali membransko). Gre za postopek dodajanja trivalentnih ionov železa in aluminija, ki povzročijo obarjanje/kosmičenje raztopljenih organskih snovi in izboljšujejo usedanje delcev.
  • Usedanje
  • Peščena filtracija: med postopke filtracije skozi nasut sloj štejemo tudi filtracije z različno aktivnimi mediji, ki se uporabljajo za odstranjevanje določenih kemijskih parametrov. Med klasične filtracijske medije štejemo kremenčev pesek (različnih granulacij) in antracit, med sodobne filtracijske medije pa zeolite ter ekspandirano glino.

Odstranjevanje železa in mangana

Železo in mangan sta mnogokrat prisotna v globinskih/podzemnih vodnih virih, ponavadi ju najdemo skupaj. Odstranjujemo ju s pomočjo oksidacije v kombinaciji s peščenimi filtri ali z uporabo specifičnih filtrnih medijev, namenjenih za odstranjevanje železa in mangana.

Poleg priprave pitne vode je odstranjevanje železa, predvsem pa mangana prisotno v pripravi mineralne vode, namenjene pakiranju.

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev