Primeri iz prakse

Naši naročniki so naše najboljše reference

Agrolaguna d.d., Hrvaška. Bosio d.o.o. Cinkarna d.d., Celje. Čistilna naprava Lendava d.o.o. Dana d.d. Gorenje d.d. Iskra Sistemi-M DOOEL, Republika Severna Makedonija. Istarski Vodovod d.o.o., Hrvaška. JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Srbija. JKP Brezovica d.o.o. JKP Dravograd d.o.o. JKP Prodnik d.o.o. JP Komunala Idrija. JP Kovod Postojna d.o.o. Vodovod kanalizacija Celje d.o.o. JP Komunala Vodice d.o.o. JP VOKA Snaga d.o.o. Kemira KTM d.o.o. Komunala Tolmin d.o.o. Komunala Hrastnik d.o.o. Komunala Kranj d.o.o. Komunala Slovenj Gradec d.o.o., d.o.o.Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Kostak komunalno stavbno podjetje d.d. Kovod Postojna d.o.o., Krka d.d. KSB črpalke in armature d.o.o. KSP d.d. LEK d.d. Liburnijske vode d.o.o., Hrvaška. Ljubljanske mlekarne d.d. Lonstroff d.o.o. Mariborski vodovod d.o.o., Marjetica Koper d.o.o. MM Količevo d.o.o. Norit Process Technology B.V., Nizozemska. Občina Kočevje. Onkološki Inštitut Ljubljana. Opštinska uprava Opštine Ruma, Srbija. Papirnica Vevče d.o.o. Pivovarna Laško d.d. Radenska d.d. Revoz d.d. Riko d.o.o. Rižanski vodovod Koper. RRA Južni Banat, Srbija. Salonit Anhovo d.d. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Hrvaška. Vodovodi in kanalizacija Nova gorica 

in drugi ...

Izbrani projekti

Zadovoljstvo kupcev in uporabnikov je naše osnovno vodilo. Lastni razvoj tehnoloških rešitev v sodelovanju z domačimi in tujimi razvojnimi podjetji in inštituti zagotavlja pomembno varnost in zanesljivost rešitev ob uporabi visoko kakovostnih komponent.