Priprava tehnološke vode

Priprava vode za industrijo hrane in pijače

V industriji so velikokrat zahteve po kakovosti vode drugačne kot pri pripravi pitne vode. Tehnologije, uporabljene v pripravi vode namenjene za industrijo so največkrat:

 • Reverzna osmoza
 • Ionska izmenjava
 • Mehčanje vode
 • Dezinfekcija vode

Priprava vode za farmacijo

Posebnost v industriji je priprava vode za farmacijo, kjer so zahteve bolj stroge in definirane v Pharmacopeii. Priprava farmacevtske vode vključuje kombinacijo različnih tehnologij, in sicer:

 • Ultrafiltracija
 • Mehčanje
 • UV dezinfekcija
 • Reverzna osmoza
 • Odplinjevanje – odstranjevanje CO2
 • Elektrodeionizacija
 • Ozonizacija

Sistemi za doziranje

V tehnoloških procesih je potrebno dozirati aktivno komponetno, ki je lahko v različnih oblikah:

 • Trdna (prah ali kristali)
 • Pastozna
 • Tekoča
 • Plinasta

Več ...

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev