Telemetrijske rešitve

Koristi in prihranki

Naše celovite telemetrijske rešitve za distribuirane objekte in sisteme v komunalni infrastrukturi in energetiki zagotavljajo:

  • optimalno avtonomno delovanje in nadzorno vodenje sistemov in distribuiranih objektov
  • zanesljivo, varno in energetsko učinkovito preskrbo z vodo in toploto ter čiščenje komunalne odpadne vode
  • učinkovito diagnostiko in takojšnje obveščanje v primeru napak ali anomalij
  • bistveno manjše stroške obratovanja in vzdrževanja

 

Ponudba

Naše storitve obsegajo:

  • elektroinženiring z lokalno avtomatizacijo objektov (merilni jaški, vrtine, vodohrani, prečrpališča, črpalne postaje, čistilne naprave, toplotne postaje ...)
  • telemetrijo (komunikacijske rešitve med objekti in nadzornim centrom)
  • centralno nadzorne sisteme v nadzornih centrih za zajem in analizo podatkov ter nadzorno vodenje

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev