Gostili smo konzorcij slovenskih podjetij za digitalno preobrazbo gospodarstva

Gostili smo konzorcij slovenskih podjetij za digitalno preobrazbo gospodarstva

23. 02. 2023

Med Kolektorjevimi strateškimi cilji je tudi zasledovanje megatrenda digitalizacije. Slednji je za družbo in podjetja eksistencialnega pomena, saj zagotavlja večjo učinkovitost in fleksibilnost ter uvajanje novih, donosnejših poslovnih modelov. Digitalizacija nepogrešljiva tudi zaradi enega ključnih dejavnikov uspešnega poslovanja – zadovoljnih, motiviranih in zavzetih sodelavcev.

Žiga Kogej, član uprave Kolektor d.d.

Žiga Kogej, član uprave Kolektor d.d.

logotip

Konzorcij 10 slovenskih podjetij, poleg podjetij iz skupine Kolektor še Domel, Špica International in Audax je v okviru razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva pridobil sofinanciranje projekta z nazivom Digitalni skok ali JUMP. Celotna vrednost projekta znaša dobrih 6,6 milijona evrov, naložba je sofinancirana v višini 2.199.550 evrov.

Naložbo sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU in je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost. Cilj tega načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covid-19 ter zagotoviti, da bosta gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega ter digitalnega prehoda.

 

Digitalni skok za povezovanje podatkovnih jezer in čezoddelčno digitalno preobrazbo

Namen projekta Digitalni skok je vzpostavitev naprednega nivoja spremljanja, obvladovanja in izmenjave podatkov ter avtomatizacije procesov in asistence pri odločanju. Rdeča nit je povezovanje podatkovnih jezer in čezoddelčna digitalna preobrazba. 

Cilji projekta so zmanjšanje stroškov obvladovanja procesov, izboljšanje pretočnosti, povečanje agilnosti in konkurenčnost poslovanja, vzpostavitev centralne informacijske hrbtenice in s tem tudi izboljšanje sledljivosti podatkov ter vzpostavitev celovitega sistema obvladovanja sprememb. Poleg tega bomo z namestitvijo prilagodljivih robotov in vzpostavitvijo več orodij inteligentne analitike podatkov  optimizirali in znižali proizvodne stroške.

Kakšna je vloga partnerjev konzorcija?

V konzorciju, ki ga upravlja Kolektor, je vključenih šest Kolektorjevih podjetij, dve Domelovi, Špica International in Audax. Projekt se je začel maja lani in bo trajal do marca 2024. Razdeljen je na 11 podprojektov.

KOLEKTOR je za sledenje strateškemu cilju po digitalni preobrazbi v okviru projekta JUMP generiral šest podprojektov. Njihovi cilji so integracija obstoječih informacijskih sistemov (SAP R/3, PTC Windchill, Sinapro MES, Špica) z uporabo omogočitvene tehnologije digitalnih dvojčkov in grafa znanja; avtomatizacija poslovnih procesov, ki se dotikajo dveh ali več obstoječih informacijskih sistemov (trenutno so take povezave pretirano rigidne in potrebujejo stalno ročno vzdrževanje in intervencije tekom procesa); vzpostavitev sistema za obvladovanje stanja in razpoložljivosti delovne opreme; popolna digitalizacija vsebin, obvladovanih s področja kakovosti (FMEA, plani kontrole, SPC meritve, ...) in povezava v okvir enotnega informacijskega sistema; nadgraditev kognitivnega asistenta Qlector LEAP za avtomatsko planiranje dela v proizvodnji in usmerjanja dela proizvodnih delavcev in v notranjih logističnih verigah (nadgraditev s funkcijami, ki omogočajo proaktivno usmerjanje in avtomatizacijo organizacijskih proizvodnih procesov); vzpostavitev celostnega sistema za obvladovanje sprememb (Change management) s povezavo informacijskih sistemov (SAP R/3, Windchill, Polarion, sistem za obvladovanje kakovosti QMS, platformo pametne tovarne in ostale podporne informacijske sisteme) ter digitalizacija in avtomatizacija kadrovskih procesov.

Avtomatske povezave med ključnimi informacijskimi sistemi so v obstoječem stanju vzpostavljene zgolj med nekaterimi med njimi. Veliko podatkov je potrebno ročno prepisovati, kar lahko vodi do napak oziroma neskladij. V okviru projekta bodo vsi ključni informacijski sistemi med seboj povezani na način, da se bodo podatki avtomatično zajemali s pomočjo interneta stvari (IoT) in nato avtomatično pretakali med njimi. Poudarek bo na obdelavi podatkov o trenutnem stanju ter na podlagi analize le-teh napoved dogodkov za naslednje časovno obdobje (ura, izmena, dan, teden). Analiza bo tudi pomembno vplivala k boljši učinkovitosti oziroma večji produktivnosti. V primeru nepredvidenih dogodkov (npr. strojelom, pomanjkanje materiala ali operaterjev strojev ...) bodo v najkrajšem možnem času predlagane alternativne rešitve.

DOMEL v projektu JUMP sodeluje z dvema podprojektoma, in sicer Napredna izraba proizvodnih podatkov in Management prodajnih potreb. Za Domel je pomembno, da pri pripravi konceptov sodelujejo vsi člani konzorcija in da bodo rezultati na voljo vsem podjetjem, da jih vključijo v svoje procese. Na ta način zagotovljen dostop do baze znanja omogoča mnogo širšo in hitrejšo digitalno transformacijo, kot če bi se je lotevalo vsako podjetje samostojno.

Podprojekt Napredna izraba proizvodnih podatkov v središče postavlja množico podatkov, ki nastajajo v proizvodnem procesu, tvorjenje informacij ter njihovo uporabo pri nadaljnjem izboljševanju procesov, izdelkov in razvoju novih produktov. Proizvodna oprema je opremljena z velikim številom senzorjev in drugih naprav za spremljanje izvajanja proizvodnih operacij, vgrajenih polizdelkov, delovanja opreme, vplivov okolice in porabe energentov za proizvodnjo. Iz različnih proizvodnih korakov, ki si med seboj sledijo tekom proizvodnje enega od izdelkov se lahko zbere večje število podatkov, ki služijo za kasnejše analize (vidik kakovosti, procesne stabilnosti, produktivnosti...). V sklopu podprojekta bomo nadgradili proizvodno opremo in obstoječo mrežo senzorjev za zajem še večjega števila podatkov, jih povezali v omrežje in jih v realnem času obdelovali z algoritmi, ki bi operaterje obveščali o trendih proizvodnje in možnih vzrokih za spremembe. Z orodji za napredno analitiko bi uporabniku omogočili izdelavo prilagojenih poročil za namen prikaza. Med glavnimi cilji podprojekta so: izdelati predlog arhitekture in topologije sistema ter izdelati pilotne sisteme z naštetimi zahtevami in funkcionalnostmi.

Podprojekt Management prodajnih potreb je namenjen digitalizaciji vseh manjkajočih poslovnih in proizvodnih predmetov dela in delovnih sredstev, ki pomembno vplivajo na zanesljivo in stroškovno učinkovito izpolnjevanje potreb naših kupcev. Osnovno vodilo podprojekta je, da zaposlene razbremenimo rutinskih ali optimizacijskih nalog, kjer nas napredna digitalna tehnologija presega. Na ta način bomo dolgoročno odpornejši na tveganja povezana s pomanjkanjem kadrov in zaposlenim omogočili, da se posvetijo intelektualno zahtevnejšim izzivom pri svojem delu. V okviru podprojekta digitaliziramo objekte in avtomatiziramo naloge v materialnih in informacijskih procesih, kot so digitalizacija orodji, oskrbovalno-odpremnih mest, embalažnih enot, vračljive embalaže, vse s ciljem, da v bližnji prihodnosti oskrbovanje proizvodnje izvajajo mobilni transportni roboti. Načrtujemo avtomatizacijo nabavnih in prodajnih postopkov. V izdelavo proizvodne napovedi in optimizacijo proizvodnega plana vključujemo pomoč algoritmov umetne inteligence. V podprojektu želimo prepoznati vse nujne digitalne dvojnike, s katerimi bo možno vnaprej simulirati posledice poslovnih odločitev na trajnostno poslovanje podjetja.

AUDAX slovenskim industrijskim podjetjem že 30 let nudi najnaprednejše tehnologije na področju tehnične informatike za doseganje večje inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti. Dolgoletno partnerstvo s Kolektorjem in Domelom v projektu JUMP nadgrajujemo s poglobljeno uvedbo sistema za obvladovanje življenjskega cikla izdelkov in postavitvijo IT infrastrukture za napredno rabo proizvodnih podatkov. Velik poudarek namenjamo vzpostavitvi povezav med sicer ločenimi informacijskimi sistemi podjetja. Audax v okviru projekta JUMP razvija nadgradnjo lastnega CRM sistema za podporo poslovnega modela najema licenc in vzpostavitev podpornega IT okolja za boljše sodelovanje zaposlenih ter delo od doma.

ŠPICA INTERNATIONAL s projektom JUMP nadgrajuje uspešno dolgoročno sodelovanje s Kolektorjem in Domelom tako doma kot v mednarodnem prostoru. Živimo v času velikih sprememb in inovativni pristopi, ki jih Špica prinaša v konzorcij bodo skozi dva projekta DEVOPS in END2END postavili človeka v središče digitalne preobrazbe. Izkazalo se je namreč, da SAP – poslovni informacijski sistem lahko odlično splanira stroje in materialne tokove težje pa mu gre pri planiranju zaposlenih, saj so tukaj večje negotovosti glede raznih odsotnosti, kompetenc, zakonskih omejitev itd. Tu se pokaže prava vrednost 35 let izkušenj Špice na področju planiranja delovnega časa, spremljanja časa po projektih, evidence in na koncu še prediktivne analitike. Z novimi mobilnimi klienti in strojnim učenjem (AI), ki je trenutno na pohodu, bomo namreč nadgradili naše logistične rešitve in Time&Space programsko opreme in tako za naše partnerje in nas same zgradili in utrdili most v prihodnost.   

Več o projektu


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice