Sodelovanje na projektu Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

Sodelovanje na projektu Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

27. 11. 2017

Podjetje Kolektor Sisteh d.o.o. izvaja aktivnosti v projektu Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP). Projekt zajema vsa področja v podsklopu ciljev S4 (Strategija pametne specializacije Slovenije) in sicer pretvorbo, distribucijo in upravljanje energije

Sodelovanje na projektu Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

Aktivno vključevanje odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo bomo izvedli v projektno demonstracijskih projektih, v katere bodo vključeni večji industrijski odjemalci (železarska, avtomobilska in elektro industrija z IKT) ter vodovodni sistemi.

Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne aplikativne implementacije smo delo razdelili v 3 vsebinske sklope:

  • Prvi delovni sklop predstavlja platforma za vodenje odjema
  • Drugi delovni sklop združuje razvoj in implementacijo EMS prilagojenega za klasično industrijsko proizvodnjo t.i. factory management system (FEMS)
  • Tretji delovni sklop se osredotoča na energetsko optimiranje vodovodnih sistemov 

Demonstracija celostnega Energetskega upravljanja (DEUP) je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije "Pilotni/demonstracijski projekti - 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije".

Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.557.894,81EUR.

Pričetek projekta: junij 2017
Predviden zaključek projekta: 2020

Izvedbo projekta podpirajo:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice