Uspešno zmanjšanje vodnih izgub v Kranjski Gori

Občina Kranjska Gora se zaveda pomena pitne vode, predvsem pa bremena in posledic vodnih izgub, zato se poslužujejo različnih metod lociranja puščanj.

Uspešno zmanjšanje vodnih izgub v Kranjski Gori

V letošnjem letu so naredili korak dlje in uporabili inovativno metodo daljinske zaznave puščanj, ki za izvedbo daljinske analize stanja omrežja (lociranja puščanj) ne zahteva nikakršnega posega v samo omrežje. Skupaj smo izvedli projekt daljinskega satelitskega radarskega snemanja vodnih izgub, s katerim smo uspešno locirali vodna puščanja na omrežju.

Tako smo pri naročniku odkrili za njihove razmere večjo okvaro (puščanje) v Podkorenu, ki ga do danes brez radarskega posnetka niso mogli odkriti. Po sanaciji okvare so se nočni pretoki na saniranem odseku zmanjšali za 2 l/s, tako da že sama sanacija predstavlja povrnjeno investicijo. Tudi ostale najdene okvare so predstavljale upravljalcu velik izziv, predvsem z vidika uporabe samo tradicionalnih akustičnih metod, saj je šlo v vseh primerih za podzemna puščanja, ki bi jih brez indikacije uporabljene satelitske radarske metode zelo težko mikrolocirali.

 


Nazaj