V Republiki Severni Makedoniji zagnali tehnološko najsodobnejšo napravo za pripravo pitne vode v državi in bližnji regiji

Predmet investicijskega projekta sta bili gradnja nove vodarne v občini Štip in dobava tehnološke opreme za vzpostavitev najsodobnejše naprave za pripravo pitne vode, ki temelji na membranskih tehnologijah

V Republiki Severni Makedoniji zagnali tehnološko najsodobnejšo napravo za pripravo pitne vode v državi in bližnji regiji

Projekt, katerega naročnik je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, smo v Kolektor Sistehu izvedli skupaj z vodilnim partnerjem Iskra Sistemi - M DOOEL Skopje.  Šest milijonov evrov vreden projekt je bil zaključen v 14 mesecih. Osnovni namen projekta je bil zagotovitev infrastrukture za nemoteno oskrbo s pitno vodo ustrezne kakovosti prebivalcev občine Štip.

Večja poraba vode zahtevala tehnološko posodobitev obstoječe vodarne

Občina Štip ima okrog 50.000 prebivalcev, od katerih je kar 95 % priključenih na javno vodovodno območje, s katerim upravlja javno komunalno podjetje ISAR Štip. V zadnjem času so se na vodovodni sistem priklapljale še dodatne okoliške vasi, posledično je povečana poraba predvsem v poletnih mesecih povzročila težave pri preskrbi s pitno vodo. Komunalno podjetje ima na razpolago dva vodna vira. Prvi je globinski vir, iz katerega se zajema voda z vsebnostjo mangana, ki se ga oksidira z ozonom in odstrani na peščenih filtrih. Drugi vir je površinska voda iz jezu Zletovica, ki je kemično odlične kvalitete, a slaba glede motnosti (posebno ob dežju) in zelo slaba glede vsebnosti škodljivih mikroorganizmov. Obstoječa obdelava, ki vključuje procese bistrenja z apnom, koagulacijo, flokulacijo ter usedanja v lamelnih usedalnikih, že pri rahlo povečani motnosti ne daje ustrezne kakovosti vode. Kot nadgradnja priprave površinske vode je bila zato izbrana membranska ultrafiltracija (UF), ki predstavlja kvalitetno metodo odstranjevanja neraztopljenih delcev in mikroorganizmov. 

Postavili največjo napravo v državi in bližnji regiji

Ker ultrafiltracijske naprave ni bilo možno vgraditi v obstoječi objekt vodarne je bila na vzhodni strani stare vodarne zgrajena nova zgradba, v katero je vgrajena ultrafiltracijska naprava z vso dodatno opremo. Obstoječa obdelava je uporabljena kot predobdelava za UF. Delovala bo z zmogljivostjo do 300 l/s in jo sestavlja 6 enot po 50 membranskih modulov, s čimer se uvršča med največje tovrstne naprave v državi in bližnji regiji. Ena od prednosti membranske ultrafiltracije v primerjavi z drugimi postopki je stalna ustrezna kakovost vode pripravljene iz površinskih voda.

S projektom smo poleg izgradnje nove vodarne, ki se zdaj ponaša z najnovejšo tehnologijo priprave pitne vode, posodobili tudi programsko opremo za krmiljenje in nadzor, ki je predstavljala ključno vlogo pri optimiziranju tehnologije obdelave. V nadzorno krmilni sistem nove ultrafiltracijske naprave sta integrirana tudi obstoječi krmilni sistem pred obdelave in krmilni sistem dezinfekcije s plinskim klorom. Integracija je zahtevala kar nekaj usklajevanja, vendar je bila to s stališča zanesljivosti delovanja in upravljanja edina prava rešitev. Nov integriran centralni nadzorni sistem omogoča operaterjem upravljanje in nadzor z enega mesta ter uporabo dodatnih funkcionalnosti ultrafiltracije tudi na ostalih povezanih procesih. Poleg boljših možnosti spremljanja in optimiziranja delovanja vključuje tudi zahteve, ki jih podaja nova evropska Direktiva o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi.

Izzivi pri gradnji

Vodarna Štip nam je predstavljala velik izziv, saj je glavnina del potekala v času pandemije Covid-19 in oteženih mednarodnih  transportnih poteh.  Kljub težjim epidemiološkim razmeram tekom celotne izvedbe projekta nam je uspelo izpeljati drugo večjo in obenem največjo ultra-filtracijo pitne vode v Makedoniji. Na 1000-kilometrsko pot iz Slovenije v Severno Makedonijo smo poslali 17 tovornih vozil, skupaj več kot 80 ton opreme. Po hitro in uspešno zaključenih gradbenih delih je sledila montaža tehnološke opreme. Celotno strojno in elektromontažo smo izvedli v zgolj 61 dneh. Trenutno čakamo na analize prefiltrirane vode, ki so pogoj za spuščanje vode v omrežje.

Eden največjih infrastrukturnih projektov na področju oskrbe s pitno vodo

S priključitvijo občine Štip na HS Zletovica je tako zaključena prva faza širšega projekta oskrbe z vodo. Projekt je del delovnega programa vlade Republike Severne Makedonije 2017–2020 za izvajanje projektov, povezanih z zagotavljanjem čiste vode in izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev v občinah Probištip, Štip, Sveti Nikole, Karbinci in Lozovo.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: