Čiščenje industrijskih odpadnih voda s flotacijo

Čiščenje industrijskih odpadnih voda s flotacijo

18. 12. 2020

Predstavitev flotacijske naprave HUBER HDF

Čiščenje industrijskih odpadnih voda s flotacijo

Odpadna voda v industriji je ponavadi preveč onesnažena, da bi jo lahko prosto odvajali v kanalizacijo, kajti ne sme presegati parametrov, ki so določeni za komunalno odpadno vodo po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Parametri, ki se merijo, so vsaj kemijska potreba po kisiku (KPK5), biološka potreba po kisiku (BPK5), celotni organski kisik (TOC) ...

Sestave odpadnih voda v različnih industrijah, kot so mlečna, mesnopredelovalna in kemična, se med seboj razlikujejo, vsem pa je skupno, da vrednosti KPK lahko krepko presegajo 1000 mg/l. Da bi to lahko odvajali v kanalizacijo brez plačila kazni, je potrebna izgradnja industrijske čistilne naprave, ki vodo očisti do te stopnje, da je to možno.

Kot izredno učinkovito čiščenje se je v mnogo industrijah pokazala obdelava odpadne vode s flotacijo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

Stopnje čiščenja s flotacijsko kompaktno napravo HDF

  1. Za dobro delovanje flotacijske naprave je potrebno najprej iz odpadne vode odstraniti vse večje delce (večje od 2 mm).  Za to se lahko uporabi fine grablje ROTAMAT® Ro9 ali ROTAMAT® Ro2 v prostostoječi ali kanalski izvedbi. Za zmanjšanje odpadkov je potrebno uporabiti grablje, ki imajo kompaktor in pranje odpadka. S tem lahko zmanjšamo količino odpadka iz grabelj do 35 %.

  2. Naslednja stopnja je obdelava vode s kompaktno napravo HDF in dodano kemijsko stopnjo, ki poteka v cevnem reaktorju. Odpadna voda priteče v komoro, kamor se dovede še z zrakom nasičeno vodo, mehurčki se mešajo z raztopljenimi snovmi, na vrhu pa pride do tvorbe flotata, ki se ga ločeno zbira in odvaja na naslednjo stopnjo. Očiščeno vodo se tako lahko odvaja v kanalizacijski sistem.

  3. Zadnja stopnja je še obdelava mulja in sedimenta, kar predstavlja odpadek iz prejšnjega procesa. Zgoščanje poteka z napravo S-DISC, kjer se doseže več kot 6 % suhe snovi. Za dehidracijo mulja se uporabi vijačno prešo S-PRESS. Pri obdelavi mulja je potrebna obdelava vode s polielektroliti.

Možnosti uporabe naprave HDF

  • Klavnice
  • Mesnopredelovalna industrija
  • Mlečna industrija
  • Kemična industrija
  • Rafinerije olja in maščob
  • Industrijske kuhinje

Dodatne informacije

Več o principu delovanja flotacijske naprave in njegovih rezultatih čiščenja odpadne vode si preberite v članku na strani 28 decembrske revije Informator na spodnji povezavi

Ne spreglej


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice