Povečanje prostornine zadrževalnega bazena z zajezitveno loputo bgu

Povečanje prostornine zadrževalnega bazena z zajezitveno loputo bgu

02. 09. 2021

Enostavna rešitev brez gradbenih posegov

Povečanje prostornine zadrževalnega bazena z zajezitveno loputo bgu

Zaradi hitre urbanizacije in vse gostejše poselitve v mestih se povečuje tudi pretok v meteorni kanalizaciji.

Z izgradnjo zadrževalnih bazenov praviloma dosežemo zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato potrebne manjše profile dolvodnih kanalov ter zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske (odpadne) vode. Povečanje pretoka povzroči, da obstoječi zadrževalni bazeni namenjeni začasnemu zadrževanju padavinskega odtoka postanejo premajhni.

V primeru povečanega pretoka lahko prostornino zadrževalnega bazena povečamo tudi brez dodatnih gradbenih del. Le z montažo premične zajezitvene lopute dvignemo prelivni rob in tako preprečimo izpust onesnažene vode v vodotok. Iztok iz bazena še naprej poteka preko preliva, medtem ko je nivo gladine dvignjen za višino lopute. Princip delovanja bgu zajezitvene lopute si lahko ogledate na spodnjem posnetku.

     

Dodatne informacije

Ne spreglej


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice